Новини

Специална награда „Сграда на годината 2013”

На 11.12.2013 по време на официалната церемония, фирма Балканстрой АД беше наградена със Специална награда „Сграда на годината 2013” за проекта: Рекреация на сграда – паметник на ...


Участие на Балканстрой АД в изложбата „ГРАДЪТ 2013”

Участие на Балканстрой АД в изложбата „ГРАДЪТ 2013”, която има за цел да популяризира актуалните публични и частни проекти свързани с развитието на градовете в България, организирана от...


Текущи проекти

Период:   2008 - текущ проект

Период:   10.2010 - 10.2012 година